Με  επιτυχία πραγματοποιήθηκε  και φέτος ο Εορτασμός της Παγκορινθιακής εκδήλωσης, της Απελευθέρωσης του Κάστρου του Ακροκορίνθου.

Επιβάλλεται η συγκεκριμένη Ημέρα να γίνει αργία, έτσι ώστε να έρχονται από όλη την Κορινθία για την συγκεκριμένη εκδήλωση.