Η Culture App είναι μια Ελληνική start up εταιρία που ειδικεύεται στην ψηφιοποιήσει χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και στη δημιουργία 3d αναπαραστάσεων στα μνημεία που έχουν επηρεαστεί από τη φθορά του χρόνου και άλλες αιτίες.
Όραμά της είναι η πρόσβαση στον πολιτισμό από όλους.
Εργαλεία της
🔶Μια Mobile εφαρμογή με AR τεχνολογία για τους επισκέπτες στους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς με φυσική παρουσία
🔶 Μία πλατφόρμα για εξ αποστάσεως ξεναγήσεις από επαγγελματίες ξεναγούς για τους επισκέπτες που δεν μπορούν να φτάσουν στους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς.
Τέτοιου είδους κινήσεις ο ( Σ.Ε.Α.Κ.) τις αγκαλιάζει