Ευχαριστούμε την American School of Classical Studies at Athens την Αρχαιολόγο κ. Eleni Hasaki & την Eleni Gizas για το αφιέρωμα στους Αγγειογράφους της Αρχαίας Κορίνθου.