Πάτρα, 7-12-2021
Αρ. Πρωτ.: 13438

ΨΗΦΙΣΜΑ Ο.Ε.ΕΣ.Π. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Η ΄΄ ΤΡΙΗΡΗΣ ΄΄

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Ο.Ε.ΕΣ.Π.), κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 4 & 5 Δεκεμβρίου 2021 στην Αρχαία Κόρινθο, συζήτησε μεταξύ άλλων θεμάτων, κατόπιν εισηγήσεως του Συλλόγου Επαγγελματιών Αρχαίας Κορίνθου, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στην Αρχαία Κόρινθο.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Δ.Σ. εξέδωσε το παρόν ψήφισμα:
Οι επαγγελματίες αλλά και οι κάτοικοι της Αρχαίας Κορίνθου αγωνιούν για το παρόν και το μέλλον αυτής της περιοχής. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να την αναδείξουν και να την αξιοποιήσουν αλλά χωρίς την βοήθεια του κράτους είτε αυτό ονομάζεται Δήμος είτε Περιφέρεια το μέλλον τους είναι αβέβαιο. Πρέπει τα όργανα της πολιτείας να τους βοηθήσουν με τρόπους αντάξιους για την ιστορία της περιοχής και να δώσουν προστιθέμενη αξία στις προσπάθειες που κάνουν. Οφείλουμε όλοι να βοηθήσουμε την περιοχή να ανακτήσει την παλιά της αίγλη και να γίνει ξανά σπουδαία και πλούσια, όπως ήταν και στην αρχαιότητα, αναδεικνύοντας το μέγεθος της ιστορικότητας αλλά και του φυσικού περιβάλλοντός της.
Για τους λόγους αυτούς ζητούμε:
• Παροχή πλήρους ενημέρωσης για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η μελέτη σχετικά με την αποκατάσταση και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου «ΞΕΝΙΑ»
• Εκπόνηση μελέτης με τη συνεργασία συγκοινωνιολόγου και επικοινωνιολόγου για την εύρυθμη λειτουργία του πεζόδρομου στην πλατεία της Αρχαίας Κορίνθου καθώς και την εφαρμογή της κανονιστικής από το Δήμο Κορινθίων.
• Φωτισμός και διαγράμμιση των δύο δημόσιων χώρων στάθμευσης.
• Ενημέρωση για το στάδιο που βρίσκεται η μελέτη σχετικά με τον εκ νέου ηλεκτροφωτισμό του κάστρου του Ακροκορίνθου που βρίσκεται σήμερα στο σκοτάδι.
• Ανακατασκευή – επέκταση των υπαρχουσών χώρων υγιεινής με σύγχρονες εγκαταστάσεις που θα περιλαμβάνουν και ειδικό WC προς εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ.
• Ανάπτυξη και προβολή τουριστικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Αρχαίας Κορίνθου ώστε όλος ο κόσμος να γίνει γνώστης των πλεονεκτημάτων και της ομορφιάς που διαθέτει η περιοχή.
• Ανακατασκευή της ήδη υπάρχουσας παιδικής χαράς σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας αλλά και δημιουργία νέας σε χώρο που θα επιλεγεί μετά από διαβούλευση.
• Άμεση ασφαλτόστρωση του οδικού δικτύου της Αρχαίας Κορίνθου.

Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Βαγενάς                                        Αντώνιος Καλοθέου