Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου μας, σε Γενική Συνέλευση την Kυριακή 12/03/2023 και ώρα 11:00 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Αναστασία Κεφάλα με θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1) Οικονομικός Απολογισμός προηγουμένου έτους και πεπραγμένων Διοίκησης και έγκριση αυτών από την συνέλευση, 2) Ένταξη ως δεύτερη Ομοσπονδία στην ΟΕΒΕ Κορινθίας 3) Διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του σωματείου μας, (Δ.Σ.,ΕΓΚ Επιτροπής ,Αντιπρόσωποι σε ομοσπονδία) σύμφωνα με τις υποψηφιότητες των μελών που έχουν ήδη υποβληθεί. 4) Λοιπά Θέματα. Δικαίωμα συμμέτοχης στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα Μέλη (Άρθρο 8 του Καταστατικού).
Όσα Μέλη επιθυμούν, μπορούν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της Ένωσης , πριν την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Εάν δεν υπάρξει απαρτία (50% + 1) συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 12/03/2023 την ιδιά ώρα και στον ίδιο τόπο.
Εάν και τότε δεν υπάρχει απαρτία στην δεύτερη συνέλευση (25% των μελών) θα γίνει τρίτη συνέλευση την επόμενη εβδομάδα 19/03/2023 την ίδια ημέρα και ώρα. Οπότε αρκεί ο οποιοδήποτε αριθμός μελών του σωματείου για την ενέργεια της συνέλευσης.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ,να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι Παρασκευή 10/03/2023.

Εκ του Συλλόγου